Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Aparat

HURAAA!!
Mamy swój własny, klasowy aparat fotograficzny. Chcielibyśmy podziękować Panu Dyrektorowi i Pani Krysi. Od dziś każde ważne wydarzenie będziemy mogli udokumentować. Oto pierwsze zdjęcia wykonane nowym aparatem.


wstecz