Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

I Edycja Szkolnego Teleturnieju 1 z 10

Michał był naszym reprezentantem w I Edycji szkolnego teleturnieju 1 z 10. Jesteśmy z Ciebie dumni i gratulujemy wiedzy.

wstecz