Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

olimpiada

Klasa Vb i Zespół Rewalidacyjno Wychowawczy wystawiły swoich reprezentantów : Stasia Stępińskiego i Michała Pytkowskego podczas obu edycji szkolnej olimpiady  „1 z 10”. Michał Pytkowski zajął  w pełni zasłużone II miejsce.
Popatrzcie sami

wstecz