Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

30 września 2010

Wycieczka po zakupy

Świętowanie Dnia Chłopaka

P.S. Dziękujemy za pomoc Pani z Cukierni:)


Piotr w cukierni Bartek w cukierni
Hubert w cukierni

powrót: wrzesień 2010