Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

23 marca 2011

Ponieważ jutro jedziemy na wycieczkę do Lublina, dzisiaj utrwalaliśmy wiadomości o tym mieście. Na zajęciach komputerowych układaliśmy z puzzli Herb Lublina.

puzzle Herb Lublina

powrót