Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

22 marca 2011

Dzisiaj wyszliśmy na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny. Wiosną świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. U roślin rozpoczyna się kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście. W naszym szkolnym ogródku znaleźliśmy piękne kwiaty, na drzewie zalążki liści.

powrót: marzec