Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

21 marca 2011

Dzisiaj jest pierwszy Dzień Wiosny. Przypominaliśmy sobie wiosenne miesiące, rysowaliśmy kwiaty, na muzyce śpiewaliśmy piosenkę o Wiośnie. Mieliśmy też wiosenną informatykę z panią Ulą. Był to bardzo miły wiosenny dzień 😉


powrót: marzec