Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

15 marca 2011

Dzisiaj na zajęciach omawialiśmy szkielet człowieka. Z sali rehabilitacyjnej pożyczyliśmy szkielet, na którym pokazywaliśmy poszczególne kości. Mówiliśmy o kościach długich, krótkich i płaskich.


powrót: marzec