Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

10 marca 2011

Dzisiaj robiliśmy portrety kolegów i koleżanek z klasy. Julia zrobiła
portret Huberta, a Hubert Julii. Paweł zrobił portret Antoniego, a
Antoni Pawła. Swój autoportret wykonał Piotr.
Na drugim bloku rozmawialiśmy o ciele człowieka. Przypominaliśmy sobie
wszystkie części ciała. Utrwalaliśmy wiedzę na temat układu pokarmowego
i krwionośnego. Słuchaliśmy za pomocą stetoskopu bicia swojego serca.


powrót: luty