Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

28 lutego 2011

Dzisiaj rozmawialiśmy o feriach: co robiliśmy, z kim się spotykaliśmy,
co czytaliśmy. Przedstawiamy nasze prace domowe pt. „JAK SPĘDZILIŚMY
FERIE ZIMOWE”.

powrót: luty