Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

10 lutego 2011

Uczyliśmy się o tym co rośnie w ziemi, jak rośliny się żywią i jak
powstają. Włożyliśmy nasiona do doniczki. Czekamy aż zakiełkują…
Powtarzaliśmy również wiadomości o tym, co można znaleźć pod ziemią i
jakie zwierzęta tam żyją.

powrót: luty