Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

23 listopada 2010

Dzisiaj uczyliśmy się o Krakowie.
Potem na drugim bloku przyjechał do nas teatr – uczyliśmy się co to jest teatr i kto może grać w teatrze.


powrót: listopad 2010