Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

19 kwietnia 2011

Dzisiaj zajęcia prowadziła pani studentka Ola. Tematem zajęć była „Skóra” . Mówiliśmy o budowie i podstawowych funkcjach skóry. Jedną z jej funkcji jest percepcja (odbiór) bodźców ze środowiska zewnętrznego (dotyk, ból, ciepło, zimno) poprzez receptory w skórze i naskórku. Sprawdzaliśmy naszą wrażliwość skóry na ciepło dotykając kubka z gorącą woda oraz na zimno dotykając woreczka z lodem. Obejrzeliśmy prezentację o skórze na komputerze, a następnie wycinaliśmy i wklejaliśmy informacje do zeszytów. Na drugim bloku przypominaliśmy sobie zasady higieny osobistej – jak należy dbać o czystość nie tylko skóry, ale całego ciała. Myliśmy zęby, buzie, nogi, czesaliśmy włosy.


powrót: kwiecień