Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

8 czerwca 2011

Dzisiaj powtarzaliśmy jak zbudowana jest książka. Każdy samodzielnie opowiadał, z jakich elementów składają się książki.


POZNAJEMY BUDOWĘ KSIĄŻKI

powrót: czerwiec