Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

26 maja 2011

Dzisiaj robiliśmy zaproszenia dla Naszych Mam do teatru z okazji Dnia Matki. Wszystkim naszym najukochańszym Mamom życzymy wszystkiego co najlepsze!

powrót: maj