Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

24 maja 2011

Dzisiaj był apel szkolny. Pani Gosia i pani Monika pokazały nam prezentację ze Spartakiady w Działdowie. Naszą klasę reprezentowali Paweł i Antoni. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Po apelu poszliśmy do ogródka, w którym uczestnicy spartakiady zademonstrowali nam konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć.


powrót: maj