Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

18 maja 2011

Popatrzcie, jak ćwiczyliśmy dzisiaj na zajęciach wychowania fizycznego i jak obchodziliśmy 18-te urodziny Piotra!

powrót: maj