Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

10 maja 2011

Dzisiaj na zajęciach mieliśmy troszkę matematyki. Dodawaliśmy, odejmowaliśmy i porównywaliśmy liczbę elementów w zbiorach. Utrwalaliśmy pojęcia – MNIEJ, WIĘCEJ I TYLE SAMO.

powrót: maj