Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

z życia klasy 5a

wrzesien5apazdziernik5alistopad5agrudzien5a
styczen5aluty5amarzec5akwiecien5a
maj5aczerwiec5a

powrót: klasa 5a