Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

7 września

Urodziny Pawła:

pawel1 pawel4
pawel6 pawel8
pawel5 pawel7
pawel2 pawel3

powrót do: wrzesień 2009