Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

7 stycznia

Odpisujemy na list od przyjaciół z Niemiec.

czwartek01 czwartek02
czwartek03 czwartek04
czwartek05 czwartek06
czwartek08 czwartek07
czwartek09 czwartek10
czwartek11 czwartek12
czwartek13 czwartek14
czwartek15

Dokarmiamy ptaki zimą.

czwartek16 czwartek17
czwartek18 czwartek19
czwartek20

powrót do: styczeń 2010