Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

27 października

Bajka o Smoku Wawelskim

Wystąpili:
smok2 Król Krak
– Paweł
smok1 Rycerze
– Antoni
i Ewa
smok5 Szewczyk Skuba
– Bartek
smok4 Owca
– Julia
smok3 Smok Wawelski – Piotr

powrót do: październik 2009