Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

16 października

dzień samodzielności

sprzatanie1sprzatanie2
sprzatanie3sprzatanie4
sprzatanie6sprzatanie5

powrót do: październik 2009