Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

22 marca

Sprawdzian z pieniędzy

zdjęcia, scenariusz i montaż filmu – Karolina Dębkowska

powrót do: marzec 2010

http://superszkolyarchiwum.medox.pl/index.php/szkola-podstawowa/4a/bartek-piotr-pawel/5a-antoni-julia-ewa/z-zycia-klasy/marzec-2010