Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

27 maja

Nasza klasa jest ilustratorem w „Opowiadaniach dla super dziecka, czyli łoś Fąfel i przyjaciele”.
Rysunek Piotra jest na stronie tytułowej:)


powrót do: maj 2010