Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

18 lutego

1. Przygotowanie pracy o feriach na konkurs Gazetki Szkolnej

2. Zabawa na NOWYM PLACU ZABAW


powrót do: luty 2010