Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

5 listopada

Sadzenie cebulek

sadzenie5 sadzenie2
sadzenie3 sadzenie4
sadzenie1

Zakopane

zakopane1 zakopane2
zakopane3 zakopane4
zakopane5 zakopane6

Powrót do: listopad 2009