Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

30 listopada

Andrzejki

andrzejki1andrzejki2
andrzejki3andrzejki4
andrzejki5andrzejki6
andrzejki7andrzejki8
andrzejki9andrzejki10
andrzejki11andrzejki12

powrót do: listopad 2009