Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

3 listopada

Gdańsk

gdansk2 gdansk1
gdansk3

gdansk4

gdansk5 gdansk6

gdansk7

gdansk8

gdansk9 gdansk10
gdansk11

powrót do: listopad 2009