Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

27 listopada

Sprawdzian wiedzy o polskich miastach

sprawdzian1

Ułóż herby poznanych miast. Czy wiesz, jakie to miasta?

1.

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


provided by flash-gear.com

powrót do: listopad 2009