Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

23 listopada

Wrocław

wrocław2 wroclaw1
wroclaw3 wroclaw4
wroclaw5 raclawicka1
raclawicka2 raclawicka3
raclawicka4 raclawicka5

powrót do: listopad 2009