Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

20 listopada

20 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

klasa7 klasa8
klasa1 klasa4
klasa5 klasa2
klasa3 klasa6

powrót do: listopad 2009