Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

22 kwietnia

Dzień Ziemi

dzien ziemi
dzien ziemi1 dzien ziemi2 dzien ziemi3

Wizyta w bibliotece

w bibliotece1 w bibliotece2 w bibliotece3 w bibliotece4

powrót do: kwiecień 2010