Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2 grudnia

Jak wyobrażają sobie Świętego Mikołaja…
Antoni:

Ewa:

Julia:

Paweł:

Piotr:

provided by flash-gear.com

powrót do: grudzień 2009