Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Andrzejki

W tym roku tradycyjne andrzejkowe wróżby zastąpiły niezwykłe opowieści i fascynująca muzyka.

Wszyscy byli zasłuchani i chętnie brali udział w proponowanych zabawach.

A uśmiechy na twarzach – mówią same za siebie.

Wszystkim się podobało.