Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

wrzesień

1 zielone 2zielone 3 zielone 4 5
6 zielone 7 zielone 8 zielone 9 zielone 10 zielone 11 12
13 zielone 14 zielone 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

powrót