Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

październik

   1 nieb par2 czer par3 czer par
4 nieb par5 nieb par6 nieb par7 nieb par8 nieb par9 czer par10 czer par
11 nieb par12 nieb par13 nieb par14 nieb par15 nieb par16 czer par17 czer par
18 nieb par19 nieb par20 nieb par21 nieb par22 nieb par23 czer par24 czer par
25 nieb par26 nieb par27 nieb par28 nieb par29 nieb par30 czer par31 czer par

powrót