Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

październik

      1 nieb par 2 czer par 3 czer par
4 nieb par 5 nieb par 6 nieb par 7 nieb par 8 nieb par 9 czer par 10 czer par
11 nieb par 12 nieb par 13 nieb par 14 nieb par 15 nieb par 16 czer par 17 czer par
18 nieb par 19 nieb par 20 nieb par 21 nieb par 22 nieb par 23 czer par 24 czer par
25 nieb par 26 nieb par 27 nieb par 28 nieb par 29 nieb par 30 czer par 31 czer par

powrót