Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

18 maja

Wczoraj przypomnieliśmy sobie części twarzy. Dziś, naszymi zmysłami, badamy to, co nas otacza. Pani Basia przyniosła bardzo różne przedmioty, które mieliśmy zbadać – obejrzeć, dotknąć, powąchać, spróbować, a także posłuchać. Zbadaliśmy je bardzo dokładnie (szczególnie, te które były jadalne!). A potem był sprawdzian. A właściwie nie sprawdzian tylko zawody, bo rozwiązywaliśmy zadania w zespołach – dziewczyny kontra chłopaki. Było zabawnie. Wygrały dziewczyny!