Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

17 maja

W tym tygodniu zajmujemy się zmysłami i częściami ciała, dzięki którym możemy poznawać wszystko, co nas otacza.
Na początek przypomnieliśmy sobie „czego i ile” mamy na głowie