Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Grudzień

czapka1 czapka2 czapka3 czapka4 czapka5
czapka6 czapka7 czapka8 czapka9 czapka10 czapka11 czapka12
czapka13 czapka14 czapka15 czapka16 czapka17 czapka18 czapka19
czapka20 czapka21 czapka22 czapka23 czapka24 czapka25 czapka26
czapka27 czapka28 czapka29 czapka30 czapka31

powrót