Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Grudzień

czapka1czapka2czapka3czapka4czapka5
czapka6czapka7czapka8czapka9czapka10czapka11czapka12
czapka13czapka14czapka15czapka16czapka17czapka18czapka19
czapka20czapka21czapka22czapka23czapka24czapka25czapka26
czapka27czapka28czapka29czapka30czapka31

powrót