Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

10 czerwca

Dziś znów mierzymy. Także na zajęciach komputerowych porównujemy wysokość zwierząt. Niezła zabawa! A na zajęciach w klasie sprawdzamy, czy droga prosta i „pozakręcana” (zbudowane z takiej samej liczby elementów) mają nadal tę samą długość?