Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

EKO

Jesteśmy EKO…
Ślubujemy, że:

eko_klasa3

nie będziemy śmiecić,
nie będziemy łamać gałęzi,
nie będziemy zrywać roślin chronionych,
nie będziemy zrywać liści, kwiatów, owoców,
nie będziemy hałasować w lesie,
nie będziemy niszczyć ptasich gniazd, a zimą będziemy dokarmiać ptaki.

eko_klasa1 eko_klasa5

Będziemy segregować śmieci

eko_klasa4

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy/klasa IIIA

eko_klasa6 eko_klasa2
powrót