Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2008-2009

Oto klasa Ia:

wesoła dziewczynka:

zosia

2 roześmianych chłopców:

hubert

uczen

Jesteśmy weseli i lubimy świętować:

weseli3

Czasem gotujemy, a czasem muzykujemy:

gotujemy

Poznajemy także litery, środowisko, które nas otacza oraz różne, fajne zabawy.