Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

sztuka

Sztuka

Na drugim bloku odbywa się cykl spotkań z wybitną postacią. Pan Bartekl omawia na lekcji wybraną osobę pod kątem wybitnych dokonań, wykonywanego zawodu, czasem czasów w jakich żyła. Kolejno następują po sobie: wykład (krótkie wprowadzenie), pokaz slajdów, prezentacja rekwizytów, podsumowanie wiadomości, sprawdzenie wiedzy przy użyciu tablicy interaktywnej.

Na trzecim bloku uczniowie wykonują prostą pracę plastyczną lub techniczną związaną z tematem dnia.