Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

MAJ

DZIEŃ DZIECKA

URODZINY INGI

GOFRY

W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

PRZYGOTOWANIE WSPÓLNEGO ŚNIADANIA

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W NASZYM OGRODZIE

POŻEGNANIE MONIKI I JEJ URODZINY

POWRÓT