Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

KWIECIEŃ

SZKOLNE ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIADANIA W NASZYM SZKOLNYM OGRODZIE

SPACER

DZIEŃ AUTYZMU

PRACE W OGRODZIE

SAŁATKA OWOCOWA

DZIEŃ SPORTU W NASZYM OGRÓDKU

POWRÓT