Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2008-2009

Witam na stronie samorządu uczniowskiego! Opiekunem SU
w roku szkolnym 2008\2009 jest pani Agnieszka Kulbaka.

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzana przez nich. Jest niezależna od administracji oświatowej. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował w danym roku. Reprezentuje on interesy uczniów wobec uczniów, nauczycieli i rodziców.
W naszej placówce SU wybierany jest na drodze tajnego głosowania. We wrześniu, wszystkie klasy wytypowały swoich przedstawicieli jako kandydatów na stanowisko przewodniczącego SU.
Następnie odbyła się szalona kampania wyborcza! W kolejnych dniach odbyło się głosowanie – uczniowie wrzucali swoje głosy do urny wyborczej.
Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2008/2009 został Jan – uczestnik zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, natomiast zastępcami: Bartek z I klasy SSPP i Szymon z II klasy gimnazjum.
Z okazji Dnia Nauczyciela samorząd przeprowadził konkurs
„na najbardziej uśmiechniętego pracownika szkoły”. Głosowanie było tajne i brali w nim udział wszyscy uczniowie. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystości „Święta szkoły”, tj. 16 X 2008 roku. Konkurs wygrał pan Marcin Oraszek – nauczyciel wychowania fizycznego.
W nagrodę otrzymał statuetkę „Złotej Biedronki”.

Również w październiku SU ogłosił konkurs na kolejne zwrotki hymnu szkolnego. Konkurs wygrały dwie klasy: I klasa SSPP
i II gimnazjum. Nagrody i dyplomy zostały rozdane w czasie uroczystości „Święta szkoły”.

W związku z obchodami rocznicy Odzyskania Niepodległości SU zorganizował apel połączony z piękną inscenizacją, w której wzięły udział klasy: IV/II, I SSPP oraz II gimnazjum.

W listopadzie SU zorganizował „paradę jesienną”- były konkursy
z nagrodami, zabawa i na koniec dyskoteka.