Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

akcja Góra Grosza

Scan10062
gora1 goragrosza

Nasza szkoła brała udział w 10 edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zbieraliśmy monety 1gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr. Pieniądze te przeznaczone są na pomoc dla dzieci odseparowanych od rodzin (m.in. na rodzinne domy dziecka). Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski. Finał zbiórki monet odbył się podczas apelu 4 grudnia. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!

gora grosza 1 apel4
apel5 apel6
apel7 apel8

PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA”

Samorząd Uczniowski