Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Skład Samorządu Uczniowskiego

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą reprezentanci wszystkich 14 klas i Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. Na czele Samorządu stoi Przewodniczący – Paweł i jego dwóch Zastępców – Piotr i Szymon. Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są panie Joanna i Katarzyna.

SKŁAD SAMORZĄDU:

KL I a – Ola
Kl II a – Klaudia
Kl II b – Oliwia, Karol
Kl III b/ ZRW C – Oliwia, Piotr
ZRW B – Dorota, Maciej
Kl IV/V a – Zosia, Kamila
Kl IV b – Asia
Kl VI a – Paweł , Julia
ZRW A – Jan
Kl IA gim – Zuzanna, Piotr
Kl IB gim –Inga, Mateusz M.
Kl II gim – Paulina, Monka
Kl I SSPdP – Szymon, Jakub, Michał
Kl I/III SSPdP – Ola

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Imię i nazwisko TAK Imię i nazwisko TAK Imię i nazwisko TAK
Klaudia 9 Jan 

10 Ola 1
Oliwia 

10 Zuzanna  

6 Szymon 13
Zosia 

9 Piotr  

13 Jakub 7
Asia  

3 Mateusz 

1 Paulina 6
Paweł 

15 Inga 

5