Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

KONKURS STRONA INTERNETOWA KLASY

konkurs strona internetowa klasy

WYNIKI

strona_internetowa

strona1
strona2 strona3
GRATULUJEMY!!!

W grudniu 2009 roku Pan Dyrektor ogłosił konkurs „Strona Internetowa Klasy”.

REGULAMIN

1. Kryteria oceny stron klasowych:

 • zawartość merytoryczna strony (zasób informacji) – 10 pkt.,
 • aktualizacja witryny – 10 pkt.,
 • szata graficzna strony (pomysłowość, kolorystyka, zdjęcia, nawigacja, różnorodność materiałów) – 5 pkt.,
 • poprawność językowa, gramatyczna, ortograficzna – 5 pkt.
 • udział uczniów w redagowaniu strony – 5 pkt.

2. Skład Komisji Konkursowej:

 • Jarosław Rola, Monika Kłykocińska, Joanna Piłat, Marcin Oraszek, Monika Królak
 • konsultanci: Urszula Fila, Patrycja Główka, Agata Lipert

3. Okres podlegający ocenie:

 • 1 semestr roku szkolnego 2009/2010

4. Obrady Komisji Konkursowej:

 • 26-28 stycznia 2010

5. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród:

 • 29 stycznia 2010

6. Ogłoszenie konkursu

 • 4 grudnia podczas apelu szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły
WYNIKI

klasa kryteria oceny suma (max.35) miejsce
zawartość merytoryczna (max.10) aktualizacja (max.10) szata graficzna (max.5) poprawność językowa (max.5) udział uczniów (max.5)
2a 3 1,6 2 3,6 1 11,2 10
2b 2,2 1,4 1,8 3,6 1 10 11
3a 3 1,6 2,2 4 1 11,8 9
3b 3,6 2 3 3,6 1 13,2 7
5a 9,6 10 4,6 4,8 4,2 33,2 1
5b 3 2,2 1,8 3,8 1,2 12 8
6a 7 4,8 3,8 4,2 4 23,8 4
6b 8,2 8,4 5,2 4,4 3 29,2 2
1gim 8,2 7 3,6 4 3,4 26,2 3
2gim 5,4 5,2 3,6 3,8 4,4 22,4 5
sspp 6 1,6 1,6 3 2,6 14,8 6
średnia 5,4 4,2 3,0 3,9 2,4 18,9

Urszula Fila